Wikmans Information

En fyraåring med lång erfarenhet


Wikmans Information startade september 2018.

Mitt fokus ligger på text och foto och att producera för tryck och webb. Vilka behov har du? Kontakta mig gärna!

Som journalist har jag jobbat i många olika redaktionella roller sedan mitten av 1980-talet och sett vad som fungerat, inte går bra och vad som överraskat.
Jag vurmar för berättandet, i ord och bild. En bra historia lockar alltid.
Nyligen flyttade jag från Hudiksvall där jag bland annat bevakat mycket av näringslivet, i både stort och smått. Flytten gick till Härnösand, där jag nu bor. Det känns som att komma hem. Jag är ju född i grannkommunen Kramfors.

Ha en bra dag! Vi hörs!