Coronaviruset ställer till det — Tangofestivalen i Härnösand inställd

Det borde ha blivit en tangofest att minnas, men en pandemi kom emellan. Tangofestivalen i Härnösand stoppas av samma anledning som många andra arrangemang, risken för smittspridning ska minimeras.

Modell av Coronavirus. Photo by CDC on Unsplash

Danssverige har stannat av. Åtminstone när det gäller pardans och offentliga tillställningar.

I Härnösand drabbar det dansklubben Spirornas verksamhet och Tangonuestro, som ställer in årets tangofestival.

Dans innebär närhet och därmed en risk för smittspridning. I coronatider tar man det säkra före det osäkra och ställer in arrangemangen.

Spirorna följer rekommendationer från myndigheter och Danssportförbundet och ställer in sina kurser från och med den 15 mars. Klubben hoppas kunna slutföra kurserna när situationen med smittorisk så tillåter.

Föreningen Tangonuestro höll som bäst på att förbereda sin festival med början 2 april, när viruset kom emellan. Det var med vånda och sorg styrelsen ställde in och nu hoppas man i stället att tangovännerna ses på Dragon Festivalito 4-6 september i Sundsvall.

Fakta om argentinsk tango

Pardansen utvecklades i Buenos Aires och Montevideos immigrantkvarter mot slutet av 1800-talet och blev på 1920-talet en modedans. Den spreds från Paris vidare över Europa, inte minst till Finland, där landets tangovariant fortfarande är mycket populär.

Alla europeiska varianter skiljer sig från den argentinska, som blivit allt populärare i Sverige.

Tangon bygger mycket på improvisation och förmågan att föra och följa det som förs utgör därför viktiga beståndsdelar i dansen.

En milonga är ofta benämningen på en danstillställning där man dansar tre danser med samma partner innan det blir ett kort avbrott för partnerbyten. Milonga kan också beteckna en typ av tangomusik.

Fakta om corona

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen. De flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna sars- och mers-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas covid-19. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Lämna ett svar