Norabygden en pärla enligt kommunalrådet i Kramfors

Det råder inget tvivel hos Kramfors ledning om möjligheterna i Norabygden.

– Den är en pärla, en oslipad diamant, både för besöksnäringen och i möjligheten att bosätta sig här. Jag ser gott på samarbetet med Norabygden, säger Socialdemokratiska kommunalrådet Malin Svanholm.

Kramfors kommunalråd Malin Svanholm, S, tycker Norabygden är en pärla och att det finns en fantastisk potential i hela Höga Kustenområdet.

En försommardag när blåsten drar i håret möts vi för en intervju vid 30-årsjubilerande Noraparken.

Malin Svanholm är relativt ny som kommunalråd i Kramfors. Hon valdes strax före coronapandemins utbrott, i november 2019, och efterträdde då Jan Sahlén som höll i styret under fem år. Hon är uppvuxen i Sprängsviken och förstår väl vilka utmaningar som finns på landsbygden i Kramfors kommun. Just nu är situationen i kommunen blandad.

– Vi har både saker som är jobbiga och utmanande, men samtidigt saker som är roliga, säger hon.

På den tråkiga sidan finns avvecklingen av Migrationsverket. 

Kramfors hade 24 anställda och flera hundra bostadsplatser vikt för verksamheten. 

Malin Svanholm poängterar att Kramfors har god renommé i att ta emot nyanlända. Hon tycker att det är synd att inte få fortsätta.

Till de goda sidorna hör utvecklingen av Höga Kusten.

– Vi har en god marknadsföring för kommunen som ger möjligheter men också svårigheter. Utvecklingsområdet är stort, från Docksta i norr och till Höga Kustenbron i söder.

I söder har Lövvik utmärkt sig. Dels för projekten kring Höga Kustenhotellet och nu med satsningarna i byn, med planer på en friluftsteater med scen och stora publika föreställningar med Tomas Ledin som dragplåster. Kramfors kommun är med som en delfinansiär i projektet som kommer att kosta kring 7,4 miljoner kronor när allt är färdigbyggt.

– Vi har alla möjligheter i världen. Vi behöver attrahera besökare men också få folk att stanna och bo här.

Potential

Malin Svanholm säger att Norabygden har potential att göra samma resa som Docksta/Vibyggerå. Där är aktiviteten hög med mängder av stora nybyggnationer, inte minst linbanebygget till Skulebergets topp. Samtidigt finns ett enormt tryck från turismen. 

Svanholm talar om att fånga upp ortsbefolkningen, föreningar, företagen och det offentliga och göra ett ryck tillsammans.

– Vi är där och känner oss för nu, säger hon.

Malin Svanholm är mycket entusiastisk över samverkan och berömmer föreningarna för det engagemang man bär på de kunskaper som finns överlag. Det handlar om att hjälpas åt.

Rama in och planera

– Kommunen orkar inte med hur många stora projekt som helst, så vi behöver rama in och planera för dem. 

Hon nämner Nordvik som en plats i Norabygden med stor potential.

Nordvik är inte enbart kopplat till utbildningar. 

– Vi tittar också på möjligheter att göra ett större nav kring odlingsområdet.

Ett annat exempel är Lonaprojekten med Noramacken, med leder och stigar och utvecklingen av Noraparken, där kommunen gärna samarbetar kring utveckling.

En halv miljon

– Kommunen har beslutat om en och en halv miljon kronor till ortsutveckling i sin budget under 2021, bland annat för att föreningar ska kunna söka för att utveckla orterna, berättar
Malin Svanholm

Hon säger också att Kramfors kommun är speciell, med förhållandevis många som bor på landsbygen.

– Vi vill hitta utvecklingsprojekt och växla upp pengarna tillsammans med regionen eller Tillväxtverket och vara en organisation som krattar manegen för landsbygdens utveckling.

Text och foto:

Bo Wikman
https://indd.adobe.com/view/1fdd0572-4346-4165-bf86-79fd3a468cdf

Lämna ett svar