Fågelskådare dras till Nora — fågelsjö mitt i byn

Boende och besökare i Norabygden kan kombinera turen till affären med fågelskådning. 

Även sothönan häckar i Sursundet.Foto: Tomas Johansson

Vid affären finns nämligen en välbesökt fågelsjö, Sursundet, som en gång i tiden varit havsvik. Här häckar fåglar som till exempel knölsvan, skäggdopping, vigg och sothöns. Variationen på fåglar är störst under våren, men många arter häckar här.

Rördrom och vaktel

På våren kommer arter som rör- och sävsångare, vattenrall, småfläckig sumphöna, rördrom och vaktel. Fåglarna hörs mest under tidig morgon och kväll.

Under vintern dröjer sig gräsänder, strömstare och ibland svanar, knipor och kanske någon smådopping kvar på platsen.

Knölsvanar gästar gärna Sursundet. Foto: Tomas Johansson

För att kunna tillgängliggöra fågelskådning för funktionshindrade vid Sursundet, har en utredning gjorts av ornitolog Tomas Birkö.

Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet omfattar även Träffpunkt Nora (en ny byggnad som ska bli en mötesplats) inklusive om- och tillbyggnad av församlingshemmet samt åtgärder vid Salomsholmen, Grötom och Noraparken.

Lämna ett svar