Lonaprojektet lever vidare trots att pandemin bromsar

Höga Kusten ska bli attraktivare och mer tillgänglig för alla. Det är grunden för de bidrag föreningarna i Norabygden sökt och fått. 

Starten för arbetet har gått, men pandemin bromsar.

– Vi väntar med med möten inom föreningarna till hösten på grund av pandemin, säger Lennart Ramström, vice ordförande i Noramacken, som är paraplyorganisation för bygdens föreningar.

Bänkborden är klara

Planeringen är klar och en del bänkbord har blivit klara, men större åtgärder som renovering av toppstugorna i Valkallen, Lövvik och Nipstugan i Östanö skjuts nu på framtiden.

– Det är såpass många äldre som är engagerade i föreningarna, säger Lennart Ramström.

De tillhör riskgrupperna i coronatider och hälsan är viktigast. En hel del material behöver fraktas på plats med helikopter och att hålla på med byggena under turistsäsongen känns inte rätt, förklarar Lennart.

– Målsättningen är fortfarande densamma, men det blir en förskjutning i tid.

Ger statliga pengar

Lona är en förkortning av Lokala Naturvårdsprojekt. Projekten ger möjlighet till statliga medel för lokala naturvårdssatsningar och kan bara sökas av kommuner. Det är dock möjligt för föreningar att initiera och driva projekt, vilket är fallet i Norabygden.

Norabygdens Lonaprojekt sträcker sig fram till sista december 2021 och omfattar 792 000 kronor.

Fakta

Lonaprojektets delar:

Röjning av stigar plus siktröjning vid Vikmunsberget. Erik Danielsleden går förbi där.

Informationstavlor för kunskapsspridning vid Vikmunsberget, Holsklippen, Nipstugan och Sälje fäbodar.

Renovering och anläggning av toaletter vid Valkallen, Holsklippen, Nipstugan och Fjärdbotten.

Lägga ut spänger för att tillgängliggöra området vid Vikmunberget.

Köpa in och ställa ut bänkbord vid Vikmunsberget, Valkallen, Holsklippen, Nipstugan, Sälje fäbodar och Berghamn.

Mura en grillplats i Berghamn.

Uppfräschning av parkeringar och stigar vid Berghamn, Fjärdbotten och Sälje fäbodar.

Renovering av toppstugan på Valkallen och Nipstugan.

Renovering av gärdsgården i Fjärdbotten. Sätta upp en mindre gistvall samt restaurera nätkokaren och röken i Berghamn.

Lämna ett svar