Nordvik vill utvecklas, växa och samarbeta

Nordvik vill växa och utvecklas. För att klara det har flera idéer kläckts och många av dem frodas nu, eller är på väg att sjösättas.

Andreas Telhammer är platschef vid Nordvik. Han ser många möjligheter för verksamheten och tror att den kommer att växa.

– Det går bra för Nordvik. Vi kommer att öka elevantalet i höst på naturbruksgymnasiet, gymnasiesär och vi har vuxenutbildningar på gång.

Det säger platschef Andreas Telhammer. 

Han är starkt engagerad i ett Leaderprojekt som ska förverkliga mycket av den tillväxt man hoppas på.

– Leaderprojektet handlar om att vi ska nätverka och stärka Nordvik, för Nordvik har väldiga resurser när det gäller kompetens, faciliteter och lokaler. Vi ska stärka Nordvik som centrum för en hållbar landsbygdsutveckling.

Nordvik har nyligen skaffat en ny traktor till verksamheten.

Tanken är att nyttja resurserna på platsen och där är även besöksnäringen högintressant. Här finns gott om lokaler av olika slag, maskiner och inte minst kunskaper.

– Höga Kusten går spikrakt uppåt och där ska vi också vara med, med våra resurser. 

Det är brist på sängplatser för turisterna under högsäsong och Nordvik har diskuterat ett samarbete med Hotell Höga Kusten. 

Eleverna på Nordvik flyttar ut under sommarlovet och elevbostäderna står då tomma.

– Det är väldigt fräscha boendemiljöer. Då har planen varit att Hotell Höga Kusten ska kunna disponera boendet här. Elevbostäderna hamnar i ett annat prissegment, mer i stil med vandrarhem, som ska kunna bokas via hotellet. De sköter driften tillsammans med oss, alternativt hittar vi en modell i egen regi, förklarar Telhammer.

Entreprenörer med idéer kan ha anledning kontakta Nordvik.

Plats för besöksnäring

– Personer som vill ge sig in i besöksnäringen kan kontakta oss för förutsättningslöst planerande tillsammans. Vi har närhet till havet och det är fullt möjligt att bedriva kanotverksamhet eller någon typ av vattensport härifrån. Det skulle man också kunna koppla ihop med boendet. Vi har brygga, hav och lokaler tillgängliga för utrustning. Vi kan också medverka med att sälja in olika aktiviteter kopplat till djur eller maskiner. 

Ett exempel skulle kunna vara turer på hästryggen, kanotuthyrning eller något annat. Odlare är också välkomna.

Hanna Olli och Viktoria Miller har nu gått sitt första år på Naturbruksgymnasiet, här med hästen Nimbus.

– Vi har flera växthus som bara nyttjas till en del, man kan till exempel hyra in sig och använda en del.

Telhammer beskriver Nordvik som en perfekt plats för mångsysslare.

– Kan vi bygga ett kompetenscentrum för landsbygdsutveckling här, så får vi synnergieffekter av varandra.

Samarbetar med Hemab

Nordvik har ett pågående samarbete med SLU och Hemab. Hemab är det kommunägda bolaget Härnösand Energi & Miljö AB och SLU står för Sveriges lantbruksuniversitet.

– Restprodukter från Hemabs biogasframställning testas som gödsel hos oss. En forskare från SLU planerar och genomför studien tillsammans med vår personal, säger Telhammer.

Ett annat spännande projekt gäller nära odling.

Simon Selin, elev på Nordvik, ser till att växterna får den näring de behöver.

– Vi har gjort en förstudie om att odla grönsaker för kommunens kök och även till restauranger i närheten. Det skulle också kunna göras som ett integrationsprojekt. Kommunens nyanlända skulle kunna få språkträning och introduktion på den svenska arbetsmarknaden här.

Telhammer säger att många nyanlända har erfarenhet av jordbruk, och att de skulle kunna validera deras kunskaper. 

– Det har visat sig fungera väldigt bra i andra kommuner och de kommer själva med nya idéer om vad som kan odlas här i Sverige.

– Inför nästa odlingssäsong tror vi att det blir något sådant projekt. 

Testbäddar inom foodtech och energieffektiviseringar är andra delar av leaderprojektet  och ett samverkansprojekt med Mittuniversitetet ligger på ritbordet.

Många elever väljer just Nordvik på grund av möjligheterna att utvecklas i hästbranschen. I mitten av juni väntas besked om finansiering av ett projekt som ska generera fler hästaktiviteter på Nordvik.

Populär inriktning

– Det innebär att vi drar mer kompetens inom häst till Nordvik. Vår hästinriktning är populär och just nu köper vi in fler hästar för att kunna ta emot fler elever.

Norabygden har avgörande betydelse för Nordvik, som funnits på platsen i 150 år.

– Många elever har praktik på gårdar runt omkring här och vi täcker upp kompetensbehov inom gröna näringar i bygden. Ibland har vi föreläsningar och temakvällar där alla kan komma och delta. Jag tänker att vi ska ha mer sådant för närboende. 

– Jag vill att vi ska vara en trygg granne som omgivningen ska ha bra utbyte av, framförallt genom nätverkande.

Fler jobbtillfällen

Det kommer fler arbetstillfällen framöver enligt Telhammer som pekar på att det kommer fler elever. 

– Vi fick i vintras signaler om att intresset ökar för inriktningarna på gymnasiesär, samtidigt som det är brist på LSS-boenden i närområdet. När vi fick den signalen insåg vi att det kunde bli svårt att ta emot fler elever, eftersom de inte har någonstans att bo.

Andreas Telhammer är platschef vid Nordvik. Han ser många möjligheter för verksamheten och tror att den kommer att växa.

Att starta LSS-boende i egen regi till terminsstart är dock inte möjligt, då handläggningstiden för en ansökan är lång.

– Vi kom överens med kommunen att de startar LSS-boende här vid terminsstart. Planen är att Nordvik senare tar över driften.

Mer vuxennärvaro betyder också en ökad trygghet för eleverna.

– Vi hoppas igen på att få igång en trädgårdsutbildning för vuxna och det kan ge arbetstillfälle för lärare inom trädgård.

Sammanlagt är det runt hundra elever som rör sig på Nordvik och det ser ut att vara fortsatt högt intresse för utbildningarna. Till hösten tillkommer betydlig fler än de som slutar våren 2020.

Ljus framtid

– Framtiden för vår bransch är ljus. Coronan är bedrövlig för samhället men vi kan få lite medvind i frågor som rör självförsörjning och hållbarhet. Fler kanske får upp ögonen för att självförsörjandegraden i Sverige behöver öka.

Läs tidningen Framtid Nora!

Lämna ett svar