Höga Kustens Mediakollektiv: Vi går samman och gör något nytt

Bo Wikman och Olof Wigren tog initiativet till att starta Höga Kustens Mediakollektiv. Foto: Pelle Nordlander

Det började som en tanke: Hur ska man jobba tillsammans inom media utan att vara utlämnad till centralstyrning, chefer och vinstintressen, samtidigt som man har ett starkt inflytande över allt man själv producerar?

Olof Wigren och jag hade haft en del samtal, först över telefon, innan vi sammanstrålade över en lunch på Vårsta i Härnösand 10:e september 2018. Med min situation, som återvändare till Ådalen efter 29 år i Hälsingland, och Olofs längtan efter samarbetspartners, var det som att allt föll på plats.

Ingen av oss gillar vinstjakten i mediekoncernerna och båda ser till vikten av att jobba lokalt, nära människorna, och värna det förtroende vi får när vi gör vårt jobb.

Det kändes naturligt att gå vidare med idén om att bilda en ekonomisk förening utan vinstintresse. Och många fler har visat intresse för vår idé, där företagets uppgift är att gynna medlemmarna och därmed produktionen av lokal media.

Tanken var, och är, att skapa ett samarbete som bygger på medlemmarnas kunskaper, erfarenheter och energi. Tillsammans kan vi åstadkomma mer än var och en för sig. Hur mycket var och en vill bidra med är upp till den enskilde. På så sätt behöver ingen känna den omänskliga press som många medarbetare inom media i dag utsätts för.

Nu är vi fem personer som bildat Höga Kustens Mediakollektiv. Vi kommer med säkerhet att bli fler medlemmar, men det finns ingen brådska med att växa. Det är inte ett mål i sig, även om det är trevligt att fler kommer in i stugvärmen.

Just nu känns allt nytt och spännande. Vårt mediakooperativ har lanserats och vi vet inte exakt vart vi är på väg, eftersom den frågan drivs av medlemmarna. Vi vet bara att det känns rätt och bra att ta detta steg.

Läs mer på min kollega Olof Wigrens hemsida: Journalister i Höga Kusten startar mediakollektiv

Höga Kustens Mediakollektiv: Erik Åmell, Bo Wikman, Lillemor Bylund, Pelle Nordlander och Olof Wigren. Foto: Pelle Nordlander

Lämna ett svar