Bollstabruks Intresseförening driver på utvecklingen i byn

Bollstabruks Intresseförening har en mycket aktiv styrelse och över 500 betalande medlemmar i registret. Alla åldersgrupper finns med, både familjer och ensamstående. Syftet med föreningen är att göra Bollstabruk så attraktivt som möjligt för de som bor och verkar på orten.