Vindkraftparken i Härnösand/Kramfors — ett Klondyke för Viksjö

I gränslandet mellan Härnösand och Kramfors brummar just nu skogsmaskiner som kapar det ena trädet efter det andra i rask takt. Här görs plats för en kommande vindkraftpark av jätteformat.

Björnlandshöjden och Hästkullen ligger fyra mil från havet. Det är blåsigt på topparna, 450 meter över havet, vilket passar bra för vindkraftverken som blir väl synliga på flera mils radie.

På de gigantiska bergen kommer sammanlagt 114 verk att byggas. De blir synliga på många mils håll. Foto: Bo Wikman

Stefan Hagman driver Mat & Nostalgi i Viksjö, som blir centralort för vindkraftbyggande de närmaste tre åren. Han är glad att det händer något, men också bekymrad.

— Det blir som ett Klondyke under några år, men vad händer sedan? resonerar han.

Vi pratar en stund om vindkraften, Stefan Hagman och jag. Vindkraften är ett ämne som är på allas läppar i Viksjö. Här bor man nära den gigantiska anläggning som ska byggas i gränstrakterna mellan kommunerna Härnösand, Kramfors och Timrå.

Vindkraftverken kommer att stå kvar efter ”Klondyketiden”, och kanske ersättas med ännu större verk när de blir utslitna. Vad man inte vet är om det då finns några kungsörnar kvar i skogarna, och hur naturvärdena kommer att upplevas. Den som vill uppleva tystnaden i skogsmarkerna får kanske söka sig någon annanstans.

Samtidigt ser Stefan Hagman och andra Viksjöbor att bygget kan ha en positiv inverkan på samhället. Viksjö fylls av liv och rörelse.

Förespråkarna av vindkraftparken säger att det här är den största satsning som någonsin gjorts i Härnösand och Kramfors kommuner och att det är ett tillfälle som inte får missas. Det finns mycket pengar att tjäna.

Moderator Tobias Wikström intervjuade Magnus Kullberg, Eon Vind, och Per Nordlund, Nysäter Wind. Foto: Bo Wikman

Magnus Kullberg, Eon Vind, och Per Nordlund, från projektbolaget Nysäter Wind, framträdde vid en företagsfrukost i Härnösand 15 februari.

— Den här satsningen är på omkring fem miljarder kronor totalt, sa projektledare Magnus Kullberg då.

Han berättar att Eon tog över projektet 2012—2013. De har sedan dess utvecklat det och enligt Magnus Kullberg behövde Eon, trots sin storlek, större finansiärer för att möjliggöra ett så stort projekt.

Vindkraftverk fraktas ofta via Härnösands hamn och vidare inåt landet. Foto: Bo Wikman

Därför startades bolaget Nysäter Wind AB som äger projektet. Eons andel i det bolaget är 20 procent och det är alltså Nysäter Wind som ska bygga vindkraftsparken.

Per Nordlund berättar att 80 procent av projektbolaget ägs av en Schweizisk fond som hanteras av den internationella jättebanken Credit Suisse. Pengarna i fonden kommer bland annat från stora pensionsstiftelser.

— Det är mycket stora och långsiktiga investerare som satsar, poängterar Per Nordlund.

Vindkraftparkerna Hästkullen och Björnlandshöjden kommer att omfatta 114 verk på en yta av 52 kvadratkilometer.

Satsningen är den största på land för Eon, men det finns vindkraftparker av liknande storlek, bland annat Markbygden i Piteå, där General Electric satsar åtta miljarder kronor på att bygga 179 vindkraftverk.

Vad vindkraftbygget innebär för jobben inom näringslivet lokalt, är ingen enkel fråga enligt Per Nordlund.

— Det har gjorts utredningar av Vindkraftcentrum och ska man följa de anvisningarna handlar det om 200 per år, varav en tredjedel är regionala.

Övriga jobb kommer att skötas av leverantören, tyska Nordex, vars expertis behövs för uppförandet. Fram till dess att parken står färdig 2021—22.

— Men vad gäller markarbeten och servicejobb är det mycket regionalt.

När vindkraftparken är klar kommer det att behövas 10—12 tekniker för för att den ska fungera.

— Plus ytterligare resurser för specialjobb, säger Per Nordlund.

— Eon kommer att finnas på plats, lokalt i Viksjö, under driftperioden, säger Magnus Kullberg.

Orsaken är att ett stopp skulle bli väldigt dyrt och då är det viktigt med folk på plats för att snabbt kunna åtgärda och förebygga fel. Dessutom behövs hela tiden löpande underhåll.

Vindkraftbyggarna och fastighetsägarna försöker hitta en lösning för vägen till Laxsjön. Foto: Bo Wikman

— Vi kommer av säkerhetsskäl att tvingas stänga periodvis av en väg som går till Laxsjön under byggnadstiden, säger Per Nordlund.

I Laxsjöområdet finns både fritidshus och permanent boende.

— Den här frågan måste vi titta vidare på om det finns något sätt att underlätta för de personer som berörs.

Både näringsidkare och privatpersoner berörs och kan dra nytta av byggandet, eftersom Nordex behöver hjälp med både personal och tjänster under byggtiden.

Nordex behöver personal inom flera områden.

Vid informationsträffen pekade Nordex på att de behöver personal inom administration, tolktjänster, städ, vaktmästeri, förråd och fordonsförare. Bland tjänsterna nämns kontor/boende, catering, avfallshantering, utskrifter, generatorer, bensin/dieselförsörjning, svets, it, mark, mekaniker och kontorsmaterial.

Vindkraftparken får enligt bolaget en effekt på 475 megawatt, vilket ska ge energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

Satsningen har väckt kritik från flera håll på insändarsidorna i Tidningen Ångermanland. Även Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland är kritisk till byggande på den nordliga delen av parken, där naturreservatet Hugstmyrberget har skyddsvärda myrar som Kullmyran och Lutmyran.

Föreningen pekar på att de fem nordligaste verken, varav ett i Kramfors kommun, ligger i  kungsörnens häckningsområde och att samma sak gäller de fyra nordligaste verken norr om Luttmyr-Stormyran i Härnösands kommun. Därför avråder man från att bygga vindkraftverk i den nordliga delen av Björnlandshöjden.

Invändningarna har inte inverkat på byggandet. Just nu pågår skogsavverkning och sedan startar vägarbeten för att skapa anslutningar till parken och arbetena med att gjuta grunderna till vindkraftverken.

Lämna ett svar