Nordvik satsar på nya utbildningar — stor efterfrågan på trädgårdskunniga

Det andas optimism och framtidstro vid Nordviks naturbruksgymnasium i Norabygden. Nytillträdde platschefen Andreas Telhammer kan tänka sig att fördubbla antalet elever vid skolan och starta nya utbildningar. 

Andreas Telhammer är platschef vid Nordviks lantbruksskola. Skolan är belägen vid havet och har en egen vik av Norafjärden.

Tongångarna är i dag mycket muntrare jämfört med förra sommaren när dåvarande utbildare vid Nordvik gick i konkurs, opassande nog samma år som man fyllde 150 år.

Just nu finns 82 elever på gymnasieinriktningarna inom de tre programmen. Dessutom studerar 13 elever vid gymnasiesärskolan. Utöver det finns två vuxenutbildningar vid Nordvik: till hovslagare respektive florist.

Kristina Wallin är hovslagare. Hon var tidigare elev vid Nordvik och har nu kommit för att sko fyraåriga stoet Loppan.

— Efter årsskiftet planerar vi att starta om vuxenutbildning trädgård med intag två gånger om året. Och till hösten startar en gymnasieinriktning mot trädgård, säger Andreas Telhammer.

Han poängterar att trädgårdsutbildningarna funnits tidigare, att Nordvik är känd som trädgårdsskola. 

— Det har varit borta något år, men nu ska vi komma igång med det.

Eleverna Albin Nehrer och Josefin Bergqvist berättar att skrattduvor ofta används i samband med trollerikonster, eftersom de är lätta att hantera.

Hur många elever han hoppas på nu, säger han inte rakt ut.

— Vi hoppas att det ska bli en skolklass, så vi kan ha en lärare.

Trädgårdsutbildningen innehåller delar som markanläggning, skötsel, planering av parker och trädgårdar och inte minst greenkeeping, alltså skötsel av golfbanor. 

Andreas Telhammer tillträdde för drygt en månad sedan som platschef vid naturbruksgymnasiet i Nordvik.

Antalet golfbanor har vuxit stort, men utbildningarna av greenkeepers har inte hängt med. 

— Det behövs arbetskraft och nu är vi beredda att starta en utbildning och möta behovet att sköta golfbanorna. Branchen har varit på oss om det.

Anläggningen vid Nordvik innehåller hela 23 byggnader. Det är skolbyggnader, växthus, stall, ladugårdar, lagerbyggnader, bostäder med mera.

Man kan träffa ett helt gäng chinchillor vid Nordviks naturbruksgymnasium.

Hushållningssällskapet Västernorrland äger alltsammans genom sina bolag och kan visa upp stora arealer, där en skyddad vik av Norafjärden ansluter till markerna. Begränsningarna är få, om skolan skulle behöva expandera.

—Framförallt vill vi nu hålla uppe den positiva trenden, säger Andreas Telhammer.

— Det är delvis därför jag är här. I höstas började 44 nya elever och det kan du jämföra med bottenåret 2017 då tio startade, säger han.

Veronica Östlind är en av eleverna vid naturbruksgymnasiet i Nordvik. Här med en av många kaniner i smådjurshuset Nedergård.

Telhammer talar om att de gärna vill hålla uppe det höga söktrycket och att det behövs marknadsföring. Frågan är då hur många elever som anläggningen kan ha?

— Jag målar inte upp någon övre gräns. Det finns utbildningsutrymme till åtminstone dubbelt så många som vi är i dag, med 82 elever, berättar Andreas Telhammer.

Nordvik är en stor anläggning med många avdelningar och byggnader. 23 byggnader ska det finnas enligt platschef Andreas Telhammer.

Utöver marknadsföringen har stora årskullar med elever tillsammans med miljötrenden med hållbarhet och närodlat gett draghjälp. Det är plötsligt inne med naturbruk och vid Nordvik driver eleverna själva ett ekologiskt jordbruk.

Det finns i dag 18 anställda vid Nordvik utbildningar AB, som sköter de praktiska lärlingsutbildningarna medan Ådalsskolan i Kramfors är huvudman för gymnasiedelen med undervisning i kärnämnen på platsen.

Gabriella Kjellberg är floristlärare och ansvarig för utbildningarna till florist på Nordviksskolan.

Andreas Telhammer har en bakgrund i skogsbranschen och han tycker att det funkar bra. 

– Särskilt i den gren som jag var inne på ett antal år, kring arbetsmarknad. Där fanns många frågor kring utbildning. Lantbruk och skog har egentligen samma utmaningar. Det saknas kompetent arbetskraft inom båda branscherna och de vill verka för landsbygdsutveckling. Därför jag tyckte att det här jobbet verkade så spännande. 

Telhammer säger att han brinner för att det ska vara så bra arbetsmiljö det går, både för elever och anställda. Långsiktigt vill han underhålla och investera för att ta äldre byggnader i bruk. Ordet drömjobb dyker upp under en rundtur, trots att höstrusket snart går över i vinter.

– Jag ser fram emot den, säger han.

En traktorsimulator finns till elevernas förfogande när de vill träna. Här är det Christoffer Sondell från Ramvik som övar.

Någon stillsam vinter blir det inte, varken för elever eller personal. Djuren ska skötas året runt och undervisningen drivs för fullt.

– För bara några veckor sedan fick vi en traktorsimulator där eleverna kan träna realistiskt. Den är väldigt populär. Vi har också en VR-studio, där man kan öva. Eftersom eleverna bor i internat vill de gärna träna på kvällarna.

VR ger tillgång till digitala miljöer och möjlighet att agera i dem.

En vattenagam hör till invånarna på smådjursavdelningen vid Nordvik.

– Vi har naturligtvis riktiga traktorer att öva med. Det digitala är ett komplement. Eleverna behöver inte ha någon lärare med och det gör inte lika mycket om det blir fel.

Andreas Telhammer tror att utbildningarna vid Nordvik kommer att växa.

– Det finns egentligen inga begränsningar i att hitta fler verksamheter och har vi fler verksamheter blir vi mindre sårbara eftersom vi har mer att luta oss mot, förklarar han.

För de som vill besöka Nordvik finns ett publikt tillfälle 14 december, då det är julmarknad i växthuset.

Läs fler lokala nyheter:

Elin är Kramfors enda kvinnliga PT — nu satsar jag på det här

Café Genomfarten — en samlingspunkt i Bollsta

Ana hjälper till att hitta mat som passar dig

Höga Kustens Mediakollektiv: Vi går samman och gör något nytt

Lämna ett svar