En förening med fokus på personal och patienter — för ett framtida sjukhus

– Om allt vore bra, skulle Föreningen Sollefteå Framtidens Akut-sjukhus inte finnas, säger ordförande Nils-Gunnar Molin.

Föreningen har en erfaren styrelse med många förmågor. Här finns kompetenser inom medicin, ekonomi, politik, kroppslig och själslig vård, med mera.

Lars Mikaelsson, Kerstin Brandelius, Bo Grafström, Elisabeth Grafström och Nils-Gunnar Molin utgör tillsammans med Leif Wallgren (saknas på bilden) styrelsen i Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

Första steget mot bildandet av en förening togs när dåvarande landsting skulle dra ner på avdelning 15 i Sollefteå, där cancersjuka patienter behandlades. 

– Då var vi fem personer från Kramfors som började hålla möten för att människor skulle ha en chans att ställa frågor till politikerna, berättar Elisabeth Grafström.

Stormöte i Bollsta

Första stormötet hölls 25 november 2011 i Bollsta Folkets hus. Dåvarande landstingsrådet Jacomina Beertema (M) samlade 17 personer (politiker både från majoritetens Vårdallians och från oppositionen, sjukhusdirektören för Sollefteå sjukhus, primärvårdsdirektören och flera chefer för vårdcentraler) i en panel som mötte flera hundra åhörare.

Frågorna var många och löftet från landstingsrådet var att BB skulle vara kvar och att Sollefteå sjukhus skulle vara ett akutsjukhus så länge
hon var landstingsråd.
Jacomina Beertema avgick 2014.

Samma typ av möte hölls ett halvår senare på Hullsta Gård i Sollefteå.

Redan från start var engagemanget från allmänhet, föreningar och företag mycket stort. Sedan dess har kampen för att bevara sjukhusen fortsatt och vuxit med möten, debatter, galor, föreläsningar, gudstjänster, budkavle, manifestationer, för att nämna en del.

Bildades 2015

Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus bildades 2015.

Ordförande Nils-Gunnar Molin är en förgrundsfigur och han påminner om de stora manifestationer som hölls i Kramfors och Örnsköldsvik i protest mot stängningen av akutkirurgi, akutortopedi och kommande BB-nedläggning.

Nils-Gunnar Molin är en förgrundsfigur bland kämparna för Sollefteå sjukhus framtid.

– Det tog en timme och en kvart innan alla hade passerat på marsch mot Hotell Kramm, berättar han.

Uppemot 15 000 personer deltog i protesten och engagemanget lever kvar hos allmänheten och i föreningen.

Nils-Gunnar Molin förklarar att det är en för alla och alla för en som gäller i föreningen, att det är viktigt att vara uthålliga och att hålla en god ton i debatten.

– Vi tolererar inga hot eller hat i Facebookgruppen. Det ska handla om fakta, idéer till förändringar och förbättringar, säger Nils-Gunnar Molin.

Förstår sparbehoven

Samtidigt finns en förståelse över att man måste spara.

– Problemet är att det finns en toppstyrning där man inte lyssnar på medarbetarna och deras kunskaper, tillägger han.

I dag samarbetar tre föreningar som för att värna vården och visa på alternativ till neddragningar: Sollefteå Framtidens Akutsjukhus, Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus och BB-ockupationen.

Nära vård behövs

Elisabeth Grafström har arbetat som sjukhuspräst under fyra år i Sollefteå och kommit i nära kontakt med bekymrade patienter.

– När man ser att det går mer och mer pengar till administration och att cheferna blir allt fler känner man att pengarna till patienterna försvinner, samtidigt som väntetider och avstånden ökar. Vården ska ju ändå vara till för patienterna.

Hon slår fast att när man är sjuk behöver man snabb och nära vård.

Många får naturligtvis bra vård, men det finns många exempel när folk far illa.

Elisabeth Grafström var med från början, när de första stegen togs på väg mot bildandet av Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

– Flera har haft det väldigt kämpigt med resorna. Jag har mött föräldrar som varit tveksamma till att skaffa fler barn på grund av det. Det är en tråkig utveckling, säger Elisabeth Grafström.

Medlemmarna vill att regionledningen ska lyssna till patienterna och de anställda, där kunskaperna finns och efterlyser bland annat en plattare organisation.

För att nå dit har de arbetat fram ett fempunktsprogram.

Föreningarnas fempunktsprogram:

1. Ny ledningsorganisation

Förslaget går ut på att stora delar av nuvarande länsklinikorganisation avvecklas. Sjukhuschef och chefsläkare tillsätts på samtliga sjukhusorter. På det viset ska en plattare organisation och betydande ekonomiska besparingar uppnås.

2. Tre akutsjukhus med BB

Förslaget innebär att akut ortopedi, akut kirurgi och kvinnosjukvård/förlossningsvård återstartas i Sollefteå samt att alla planer på att reducera akutsjukhusverksamhet i Örnsköldsvik skrinläggs.

3. Sammanhållen vårdkedja

Här föreslås att regionen tillsammans med kommuner som så önskar skapar en sammanhållen vårdkedja innefattande sjukhusvård, primärvård och kommunal vård/omsorg enligt Norrtäljemodellen.

4. Kompetensutveckling och personalsatsningar

Föreningen föreslår intensifierade insatser för att förbättra vårdens arbetsmiljö samt satsningar på kompetensutveckling, gärna i samarbete med universitetssjukhuset i Umeå.

5. Översyn av central administration

Förslaget innebär att man tillsätter en utredning med bred representation från även personalen, som får till uppgift att se över den centrala administrationen. Utredningen ska även utarbeta formerna för en mer tillitsbaserad verksamhetsstyrning

TEXT OCH FOTO:

BO WIKMAN

Läs tidningen Fokus Sollefteå Sjukhus av Höga Kustens Mediakollektiv eller ladda hem den här. Det går också bra att läsa den direkt:

Sollefteå24sid

Lämna ett svar