Sjukhusfrågorna påverkar hela Ådalen — närheten viktig

Närheten till vård på Sollefteå sjukhus betyder mycket för invånarna i Ådalen. Men sjukhuset ger också draghjälp till näringslivet och det kan vara avgörande i beslutet om man ska lämna området, flytta hit eller bo kvar.

– Det är också en viktig arbetsgivare för exempelvis medföljande för företag eller om det blir nyetableringar, säger Thomas Östlund, näringslivschef vid Sollefteå kommun.

Thomas Östlund anser att Sollefteå behöver ett antal äss i rockärmen för att skapa attraktion.

– Visst finns det områden utan sjukhus, till exempel Åre, där näringslivet i sig har stor attraktionskraft. Men de förutsättningarna har inte vi, förklarar han.

Då är sjukhuset extra viktigt.

Vilken sjukhusfråga är viktigast?

– Akutverksamheten med akutkirurgi är absolut viktigaste delen i sjukhusfrågan. Det medför också att man har bakjourer och anestesiverksamhet på ett helt annat sätt. När allt är på plats öppnar det också upp möjligheterna att ha ett BB, säger Thomas Östlund.

Thomas Östlund är näringslivschef vid Sollefteå kommun. Foto: Olof Wigren

Den största utmaningen nu är att hitta matchande jobb för de som söker sig till Sollefteå.

– Som det ser ut finns ett antal jobb inom vård, skola och omsorg. Vi behöver också veta vilka kompetenser de som flyttar hit har, och vilka jobb de söker. Vi har ett spännande arbete framför oss, säger Thomas Östlund.

Han får medhåll av Birgitta Häggkvist (VI, Västrainitiativet), vice kommunalråd i Sollefteå.

– De flesta partier i Sollefteå vill ha ett fullvärdigt akutsjukhus. Sedan finns det olika syn på vad det innebär. Vi tror att det finns goda förutsättningar för sjukhuset och kanske få återetableringar med tanke på att försvaret kommer att ha runt 150 värnpliktiga här och runt 50–60 försvarsanställda, därutöver ett antal civilanställda.

Björn Norman, chef på Hotell Hallstaberget, konstaterar att Sollefteåborna vill ha så mycket fungerande infrastruktur som möjligt. Ju större desto bättre. 

– Kapar man av något så får det konsekvenser för hela samhället.

Är sjukhuset viktigt för näringslivet?

– Ja, visst är det så. Allt hänger ihop. Det finns människor som vill flytta hit, arbeta och bo här och då är sådana saker viktiga, likväl som att det finns annan samhällsservice.

Hur kan näringslivet påverka i sjukhusfrågan?

Thomas Östlund igen:

– Det har gjorts ett antal skrivelser, både insändare och artiklar, till regionledningen från näringslivet, men jag vet inte i vilken utsträckning man har tagit till sig det.

Näringslivet är enat och gör gärna sin röst hörd mot neddragningar, men för politiker kan det vara känsligare. Makten i sjukhusfrågan ligger hos regionens politiker och deras beslut påverkar kommunerna.

Åsa Sjödén (S), är oppositionsråd råd i Sollefteå. Hon tycker att Sollefteå straffats hårt. Foto: Lillemor Bylund

Situationen är speciell för exempelvis Åsa Sjödén (S), oppositionsråd i Sollefteå, eftersom man har majoritet i regionen men inte i kommunen.

Hon betonar att det betyder mycket för invånarna att ha närheten till sjukhuset. 

– Det ger en trygghet att veta att det finns där. För henne gäller det att påverka inom organisationen.

– Vi vet att regionen har dålig ekonomi. Tidigare har Sollefteå alltid drabbats av besparingar samtidigt som sjukhuset alltid gjort sitt och levererat. Jag tycker att man straffar Sollefteå hårt, säger hon.

Men även i grannkommunen Kramfors känns närheten till akutsjukhuset viktig. Kommunalrådet Malin Svanholm (S) berättar att hennes dotter är född på BB i Sollefteå, men betonar att både Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus är viktiga. Hon vill veta vilka konkreta förslag som kommer, innan hon tar ställning.

Kommunalrådet Malin Svanholm (S), i Kram- fors, tycker att alla sjukhus är viktiga för kommunens invånare. Foto: Bo Wikman

– Om man sparar på akutsjukvård, kommer man då att lägga mer resurser på primärvården och se till att den basala sjukvården finns nära? Då är det ett alternativ.

Malin Svanholm tycker att nära vård-konceptet är intressant, men att det blir enklare att ta ställning när det finns uttalat vad regionen tänker spara på och prioritera.

– Jag kommer att stå upp för Kramforsbornas rättigheter och det tänker jag göra om jag ser att man prioriterat fel på annat håll och försämrar för Kramforsborna.

Samtidigt tycker hon att man bör kunna diskutera innehållet i vården och att både regionen och kommunen har sparkrav på sig.

– Oftast är det en bra hälsocentral vi behöver och specialistvården ska vara bra där den finns. Vi vill ha bra vård med bra kompetenser, säger Malin Svanholm.

Johan Andersson (C), är kommunalråd i Sollefteå. Foto: Bo Wikman

Johan Andersson (C), är kommunalråd i Sollefteå. Han säger:

– Sollefteå sjukhus betyder jättemycket för invånarna: trygghet, den nära vården och jämlikheten i länet. Med tanke på geografin är Sollefteå sjukhus en väldigt viktig nod i den här delen av länet.

Vad skulle hända om sjukhuset lades ner?

— Det vore förödande. Det skulle innebära en jättestor otrygghet och ännu längre till akutsjukvård. Det skulle drabba ortens attraktivitet, inflyttning och hur man ser på framtiden.

Vilken sjukhusfråga är viktigast?

– Det är de akuta delarna och BB. Att man fortsätter kämpa för det. Det har väldigt stor betydelse för tryggheten att man kämpar för akutkirurgi och akuta ortopedin. Drabbas man av olyckor och trauman så ska man inte behöva åka till Örnsköldsvik eller Sundsvall. Det är viktigt att vi fortsätter kämpa för BB.

Samarbetar ni mellan partierna i frågorna?

– Största fokuset ligger mellan Centerpartiet lokalt och regionalt. De tre partier som sitter i majoritet i Sollefteå är i opposition i regionen och där finns ett samarbete inom oppositionen. Det finns länkar både mellan personer och i frågor som vi intresserar oss för. Det är främst genom partiet vi kan påverka regionalt.

Vad tycker ni om sparkraven?

– Sparkraven får vi tycka till om när de är färdiga från regionens sida. Det är viktigt att trycka på att de akuta delarna behövs för tryggheten hos kommunmedborgarna.

Har beslutet om ett nytt regemente någon inverkan på sjukhusfrågan?

– Ja, som helhet. Ju fler som flyttar hit, ju större attraktionskraft kan vi bidra med i den här delen av regionen – och växer vi kan vi ännu mer motivera bättre sjukvård. Man får ju verkligen hoppas att regionen anpassar sjukvården efter de behov som kommer att finnas.

Hur är stämningen i Sollefteå?

– Överlag är den väldigt god, eftersom det händer mycket positiva saker. Försvarsetableringen med regemente är det bästa som hänt på 30 år. Samtidigt ökar näringslivsklimatet rekordartat. Vi steg 126 platser på två år från att ha legat i botten. Det har hänt otroligt mycket och vi är på väg åt rätt håll. Nu känner folk framtidstro, hopp och glädje igen.

BO WIKMAN

Läs tidningen Fokus Sollefteå Sjukhus av Höga Kustens Mediakollektiv eller ladda hem den här. Det går också bra att läsa den direkt:

Sollefteå24sid

Lämna ett svar