Regionerna vill samarbeta mer med kommunerna

Vården ska vara nära, samordnad och bra. Den ambitionen är tydlig i en överenskommelse mellan stat, regioner och kommuner. Samtidigt söker vårdgivare, regioner och kommuner egna lösningar. Här följer en…

Sollefteå sjukhus med i avhandling om aktivism

Konflikten kring nedläggningen av akutsjukvård och BB vid Sollefteå sjukhus har resulterat i en avhandling vid Umeå Universitet. Avhandlingen visar på hur systemfel påverkar glesbygden och att den missgynnas i…

Bollstabruks Intresseförening driver på utvecklingen i byn

Bollstabruks Intresseförening har en mycket aktiv styrelse och över 500 betalande medlemmar i registret. Alla åldersgrupper finns med, både familjer och ensamstående. Syftet med föreningen är att göra Bollstabruk så attraktivt som möjligt för de som bor och verkar på orten.