Nordviks nya chef vill satsa på kärnverksamheten

Nordvik sägs vara Sveriges äldsta lantbruksskola som ännu är verksam med jordbruksutbildning på en och samma plats. Skolan tycks bli mer och mer aktuell mot bakgrund av en orolig omvärld och önskemål om ökad självförsörjning. Och även om Nordvik funnits sedan sommaren 1869, kommer förändringens vindar. Nu har en ny platschef funnit sig tillrätta.

Sara Marklund är ny platschef vid Nordvik Utbildningar. Hon kommer bland annat att arbeta för hög kvalitet på utbildningarna som också ska vara inkluderande.

Sent på våren, den 8 maj, tillträdde Sara Marklund från Härnösand som platschef på Nordvik Utbildningar. Nordvik ägs av Hushållningssällskapet Västernorrland, en organisation som inte är vinstdrivande. När vi möts berättar Sara att hon håller på att lära sig om allt som finns på plats. Det är en hel del med tanke på att anläggningen just nu har flera utbildningar med totalt upp emot 100 elever, personal, 35 byggnader, flera växthus, rejäla hagar och många djur, stora och små.

— Det känns jättebra att komma hit och det är kanske en något större verksamhet än vad jag föreställde mig innan.

Sara berättar att hon blivit mycket väl mottagen och hon berömmer både eleverna och personalen. Hon har jobbat som skolledare sedan 2010. Först på Komvux, SFI och Särskild utbildning för vuxna samt vid Yrkeshögskolan i Härnösand. Efter det var hon rektor på Gerestaskolan i samma kommun.

— Efter det tyckte jag att det vore spännande att försöka utveckla mig vidare.

Mot bakgrund av att Sara vuxit upp på en bondgård, blev hon intresserad av en ledig tjänst på Nordvik. Den profil som efterfrågades var en platschef som skulle rikta in sig på kärnuppdraget, utbildningar.

— Utbildning är det som jag främst har arbetat med, säger Sara.

Roligt och spännande

Hon tycker att det nya jobbet känns roligt, spännande och utmanande. Sara kommer att ansvara för att utbildningarna håller en god kvalitet, att elevboendena är bra, för uthyrning av lokaler, för restaurangen samt för en god djurhållning.

— Jag vill jobba för en hög kvalitet på utbildningarna och för att det ska finnas en hög grad av tillgänglighet. Våra utbildningar ska vara anpassade och vi i skolan ska vara duktiga på att möta alla elever oavsett eventuella särskilda behov.

Att skapa tillgängliga lärmiljöer, både fysiska och pedagogiska är viktigt för Nordviks nya platschef som vill att utbildningarna ska vara inkluderande.

— Det tror jag är viktigt för alla miljöer.

Större fokus

Därmed inte sagt att sidoverksamheter som sommarkaféer och annat är oviktiga, men fokus kommer att ligga på utbildningar. Sara konstaterar att det inte blir något sommarkafé på Nordvik denna sommar och att anläggningen inte är öppen för allmänheten, men att det förstås är möjligt att promenera i omgivningarna

— Anläggningen kommer dock att vara i drift och djuren sköts som vanligt.

Att samarbeta bra kring utbildningarna med Kramfors kommun och Ådalsskolan är av största vikt, då man har gymnasie- och vuxenutbildning i samarbete med varandra. 

— Det är ett ganska högt söktryck i år och det är roligt. En stor andel av eleverna söker lantbruksinriktningen. Det är viktigt för landets livsmedelsförsörjning att unga och vuxna vill arbeta inom de gröna näringarna. Det är en av de viktigaste näringarna i landet eftersom lantbruket tillfredsställer grundläggande behov, alla behöver vi mat.

Platser kvar

Det finns fortfarande platser lediga på trädgårdsinriktningen, en inriktning som många också fått upp ögonen för.

Sara berättar att hon är uppvuxen på bondgård med kor, att hon ridit en del på fritiden, att hon fortfarande rider emellanåt på islandshästar och att familjen har en hund. Hon ser fram emot att sätta sig in i verksamheten med smådjuren.

Efter sommaren börjar nya läsåret.

— Jag hoppas att jag hunnit lära mig en del till dess så att vi kan komma i gång på ett bra sätt.

Många sökande

Under vårterminen har Nordvik haft 28 elever i årskurs ett på Naturbruksprogrammet, 23 elever i årskurs två och 23 elever som gått ut trean.

— Glädjande nog är det 46 sökande till hösten och vår förhoppning är att vi genom avtal med Kramfors kommun kan öka elevantalet. Det vore roligt att kunna ta in fler elever än tidigare nu när det är så många sökande! 

Lämna ett svar