Spana in fågellivet i Norabygden!

Fåglarna trivs och bygger bon i Höga Kusten.

Det är näst intill omöjligt att missa det rika fågellivet som finns i Norabygden. Här svävar rovfåglar över fälten. Ejdrar sjunger i kustremsan och svanarna flyter i varje vik, vakande över bo och ungar.

Boende och besökare i Norabygden kan verkligen få se det mesta i fågelväg

Till exempel finns en välbesökt fågelsjö, Sursundet, som en gång i tiden varit havsvik, vid affären i Torrom. Här häckar fåglar som till exempel knölsvan, skäggdopping, vigg och sothöns. Variationen på fåglar är störst under våren, men många arter trivs här.

På våren kommer arter som rör- och sävsångare, vattenrall, småfläckig sumphöna, rördrom och vaktel. Fåglarna hörs mest under tidig morgon och kväll.

Under vintern dröjer sig gräsänder, strömstare och ibland svanar, knipor och kanske någon smådopping kvar på platsen.

Fåglarna anländer tidigt, från snösmältningen i slutet av mars ses ofta mycket rastande fåglar på åkrarna mellan Skullersta och Hol.

Först kommer mycket kråkfågel, tofsvipor och ringduvor. Lite senare rastar mängder av gäss, tranor och spovar. Rovfåglar som tornfalk, ormråk, fiskgjuse och blå kärrhök ses ofta under april och början av maj.

I början och mitten av maj kan riktigt stora flockar av ljungpipare uppträda, även om man får titta efter noggrant för att upptäcka dem.

Under sommaren finns fortfarande mycket fågel, men de är oftast svåra att upptäcka i den rikliga vegetationen.

Även under sensommar och höst kan man se flockar av gäss och tranor rasta på sin resa söderut.

Lämna ett svar