Kyrkan återfick sin glans efter renoveringen

Nora kyrkas koppartak glänser ännu i solen. Med tiden kommer taket med luftens inverkan en grågrön ton.

Det kostade runt åtta miljoner och tog åtta månader, men nu sitter kyrkans lanternin nyrenoverad på toppen av tornet och det nylagda koppartaket skiner tillsammans med den förgyllda spiran. 

Inte bara byggnaden renoverades, även klockorna i fyra väderstreck som drivs av en gemensam elektrisk mekanism fick en rejäl upprustning. 

Orsaken till renoveringen var bland annat stora rötskador och de måste åtgärdas.

Nu ska tornet hålla i 200 år.

Hans Hedlund är ordförande i kyrkorådet i Nora Skogs pastorat, där han representerar partiet Församlingarnas väl. Han har varit med under projektet med att restaurera tornet, ett projekt som uppmärksammats mycket i området. Ingen har kunnat undgå att se byggställningarna runt kyrktornet där en stor banderoll med texten ”Gud håller ställningarna” fått folk att dra på smilbanden.

Hans Hedlund, ordförande i kyrkorådet i Nora Skogs pastorat, tycker att renoveringen känts bra ur många aspekter.

– När vi var uppe där och tittade hittade vi även de gamla urtavlorna. Man kan tänka sig vilken konstruktion som krävdes för att få det att fungera för 200 år sedan, berättar han.

Har känts bra

Hans Hedlund är utbildad byggnadsingenjör och tycker att renoveringen känts bra ur många aspekter.

— När jag började med det här var det tal om att man skulle göra olika konstruktioner för att förstärka de dåliga bjälkarna på plats. Jag tänkte att det inte skulle gå, säger han och tillägger att han vid tidpunkten inte var ordförande.

Kyrkorådet beslutade att ta hjälp från oberoende expertis och pastoratet fick efter deras undersökning mycket detaljerad information kring vad som behövde åtgärdas. Man konstaterade att den tio ton tunga lanterninen måste lyftas ner för renovering, inte minst för att man skulle kunna arbeta under säkra förhållanden.

Hans Hedlund följde arbetet på nära håll och trots att han inte är höjdrädd tog det ett tag att vänja sig vid att vistas högst upp i tornet.

— Jag hade egentligen inte tänkt vara med i projektledningen, men när det gällde Nora kyrka ville jag kunna tala om för folk vad som pågick när jag mötte dem på affären.

90 år sedan sist

Många frågade om storleken på tornet, vikten och vad det kostade. 

I mars 2022 lyftes toppen av tornet, lanterninen, ned av kranbil. Det stora arbetet med att byta ut golv och bygga nya takbjälkar inleddes. Lanterninen hade inte målats sedan 1933. Förgyllningsarbetet var också tidskrävande.

— Det var inte bara spirorna, utan även klockornas siffror och visare som skulle förgyllas. 

Också vimpeln som visar från vilket håll det blåser förgylldes med bladguld. Invändigt målades en ny, ljusblå färg.

Den 17 augusti lyftes lanterninen tillbaka med stor precision, allt måste klicka i perfekt.

Under arbetet var vissa delar av kyrkogården och området runt tornet avspärrade men kyrkan kunde ändå fortsätta med begravningar och gudstjänster.

— När det handlar om kulturarvet så är det viktigt att ha rätt expertis för varje del av projektet. Det förberedande och uppföljande arbetet är omfattande när en kyrka ska restaureras, kommenterar på kyrkans hemsida Björn Lundgren, fastighets- och kyrkogårdschef.

Halva kostnaden för renoveringen täcktes av ett bidrag, så kallad kyrkoantikvariska ersättning, administrerad av Härnösands stift, och den andra halvan stod Kramfors pastorat för.

Lanterninen lyfts av Nora kyrka. Foto: Hans Hedlund
Lanterninen lyfts tillbaka till Nora kyrka. Foto: Hans Hedlund

Fakta

Projektet pågick mellan februari och oktober 2022.

Februari: Byggställning monteras.

Februari-mars: Rivning och demontering av plåt och träkonstruktioner.

Mars: Nedlyft av lanternin med kranbil.

Mars–juni: Reparation av lanternin och torntak med dess konstruktion.

April–augusti. Puts och målningsarbeten.

Augusti: Återlyft av lanternin med kranbil med fortsatta trä-arbeten på torn och lanternin.

Aug–september: Plåtarbeten på torntak och 

kompletteringsarbeten.

Fakta om kyrkan

Den nuvarande kyrkan i Nora föregicks av en ursprungligen medeltida, senare tillbyggd stenkyrka. Den revs 1804 vid tillkomsten av den nya kyrkan. Den nya kyrkan, som uppfördes i tidstypisk, stram nyklassicistisk stil stod klar våren 1806. Arkitekt var Simon Geting.

1806 – Nora nya kyrka uppförs.

1858 – Invändig restaurering.

1888-90 – Kyrkan kalkströks och fick nya fönster.

1909 – Spåntaket ersättes med plåttak.

1914 – Ut och invändig restaurering.

1935 – Invändig restaurering och nytt vattenburet värmesystem.

1950 – Ombyggnad av orgeln.

1956 – Utvändig renovering.

1979 – Ombyggnad av läktaren.

2002 – Nytt plåttak på torn och långhus.

Lämna ett svar