Gaviksfjärden ger naturlig svalka på sommaren

Gaviksfjärden är en del av Norabygden och Höga kusten, med sina karaktäristiska branter, djupt inskurna fjärdar, höga berg och stora havsdjup. Inlandsisen och landhöjningen har format landskapet. De stora vattendjupen i området påverkar klimatet. Temperaturen är relativt låg under sommaren, och isen ligger i genomsnitt cirka 125 dagar per år.

Ett stenkast från Gaviksfjärden hittar vi Gavikstorpets Bed&Breakfast. Här bor och verkar Mats och Kristina Sundbaum som förser gästande vandrare från Höga kustenleden och Erik Danielsleden med boende, mat och vila efter vandringen i den tuffa terrängen.

Isen var här hela tre kilometer tjock under istiden och pressade ner marken 800 meter under den ursprungliga nivån.

Det är en stor skyddad havsvik, med fyra grunda vikar varav en lagun. Mynningen är trång men djup och salthalten ligger runt fyra till fem promille.

Sjön Vågsfjärden är belägen innanför Gaviksfjärden, och har tidigare haft förbindelse med denna. Landhöjningen har emellertid skurit av denna förbindelse, och idag ligger Vågsfjärdens yta nästan två meter över havsnivån. Strax norr om Gaviksfjärden skär Edsätterfjärden in från kustlinjen.

I Gaviksfjärdens yttre delar består stränderna till stor del av hällor och klippor. I de djupare delarna består bottnarna av gyttjelera eller silt. De inre delarna har mer varierade strandtyper. I inskurna vikar finns mjukbotten även på de grunda områdena.

Området uppvisar en rik marin flora och fauna och en stor biotoprikedom, och är förhållandevis opåverkat av industrier och annan mänsklig verksamhet.

Fjärden utgör ett viktigt lekområde för strömming, abborre och gädda, och det finns fem vattendrag med uppvandrande fisk. Även fågellivet är rikt, med bland annat vigg, ejder, örn, roskarl, tärnor, fiskmås, skrattmås, svarthakedopping, olika änder och vadare.

Blåstång/smaltång växer inne i fjärden, trots den låga salthalten, och kransalger av tre arter, Borststräfse (Chara aspera), Grönsträfse (Chara baltica) och Havsrufse (Tolypella nidifica) har registrerats. Källa: Havet.nu

Lämna ett svar