Bollstabruks Intresseförening driver på utvecklingen i byn

Bollstabruk, en mil från Kramfors centrum, hör till de orter som hotas av utarmning. Men de som bor på orten visar gång på gång att de i stället vill utveckla och stärka samhället.

Lars Sjödin är ordförande i Bollstabruks Intresseförening. Han leder också seniorträning för Bollsta IK. Foto: Bo Wikman

En opolitisk intresseförening med mycket engagemang och vilja står i mitten av det arbetet. De har sett till att fem tomma hus rivits, grönytor anlagts, rabatter och träd planterats och ett parkområde anlagts. Genomfarten i centrum har trafiksäkrats för sju miljoner kronor och vandringsleder underhålls. Men arbetet stannar inte där.

Lars Sjödin är ordförande i Bollstabruks Intresseförening sedan fyra år.

— Det händer något varje vecka. Nu, som pensionär, kan jag lägga ner mycket tid på det, säger han.

Vi träffar honom vid seniorträningen som drivs under Bollsta IK:s flagg. En träning med runt 30 aktiva som denna dag hade avslutningsfika. Nu blir det uppehåll över sommaren.

När seniorträningen avslutade säsongen med fika, passade Lars Sjödin på att föreviga tillställningen. Foto: Bo Wikman

Bollstabruks Intresseförening har funnits i elva år. Den har en mycket aktiv styrelse och över 500 betalande medlemmar i registret. Alla åldersgrupper finns med, både familjer och ensamstående. Syftet med föreningen är att göra Bollstabruk så attraktivt som möjligt för de som bor och verkar på orten.

— Det har genomförts många olika projekt under den här tiden. Bland annat fick vi en summa pengar från kommunen att använda till förbättringar, berättar Lars Sjödin.

Skolfrågan är på tapeten nu. Det var den också för tio år sedan. Då bildades en grupp för att behålla Ytterlännässkolan och det lyckades då. Det innebar mycket arbete för intresseföreningen.

— Vi räddade också simhallen för några år sedan. Man skulle ta bort den, men vi fick behålla den med minskade öppettider.

Björn Norman ställer upp och leder träningen de dagar Lars Sjödin inte är med. Foto: Bo Wikman

Lars Sjödin berättar att de har ett pågående projekt med att skapa ett resecentrum med perrong.

— Det är en lång process som säkert kommer att ta lite tid innan vi når resultat, men vi har en grupp som jobbar med kommunen och regionen.

Ett annat exempel på engagemang var när OK slog igen macken 2011. Då startades en grupp för att få till en ny, men ingen bank ville ställa upp med pengar.

— För tre år sedan tipsade en medlem om ett företag i Göteborg som ville etablera på landsbygden. Efter ett års bearbetande beslutade de sig för att sätta upp en automatstation här.

Den 18e juli 2017, kunde de första kunderna tanka på macken vid norra utfarten.

Just nu är målsättningen att åter rädda Ytterlännässkolan.

— Att lägga ner skolan vore ett vansinnigt beslut. Inte bara för Bollstabruk, utan för hela kommunen. Vi ser att befolkningen ökar i ytterområdena, alla vill inte bo i centrum. Så fort någon äldre säljer sitt hus, så flyttar en barnfamilj in här. Alla skolor behövs om kommunen ska överleva, säger Lars Sjödin.

Läs mer om Bollstabruk: Café Genomfarten en samlingspunkt

Läs om Höga Kustens Mediakollektiv! Äntligen har vi gjort en tidning!

Lämna ett svar