Sparförslagen från regionen ökar kostnader enligt personal i Örnsköldsvik

De sparförslag som regionen tidigare tagit fram skulle förstöra stora delar av vården och öka kostnaderna, enligt kritisk personal vid Örnsköldsviks sjukhus.

De anser att regionen måste hitta andra sätt att minska kostnaderna och efterlyser en plattare organisation samt större kunskaper hos beslutsfattare.

– Vi kan se att de förslag som finns, har lagts utan eftertanke, utan förståelse för vilka konsekvenser de får i andra delar av vårdorganisationen. De kommer att medföra ganska stora kostnadsökningar, säger Lars Rocksén.

Han är läkare vid Örnsköldsviks sjukhus och ordförande för Ångermanlands läkarförening.

Lars Rocksén är läkare och ordförande för Ångermanlands läkarförening.
Foto: Lillemor Bylund
 

Kostnadsutvecklingen inom specialistvården har varit exceptionell. Enligt Lars Rocksén har regionen inte haft kontroll på kostnaderna. Därför har de ökat med väldigt stora summor.

– Det är klart att man måste göra något åt kostnadsökningarna. Men de förslag som är lagda är väldigt omfattande och får väldigt dramatiska effekter på hela vårdorganisationen. 

Han understryker allvaret.

– Förslagen går ut på att man tar bort 87 av 495 platser, var femte till sjätte vårdplats ska bort. Det är en gigantisk nedskärning av tillgängligheten till vård för länets alla invånare som skulle innebära en fullständigt orimlig arbetssituation för alla som arbetar inom specialistvården.

Enligt Rocksén skulle tillgängligheten till vård blir sämre för de svagaste.

– Äldre, multisjuka, patienter behöver vi ha ett stort fokus på och flera av nedskärningarna försämrar vården för dem.

Den hotade ortopedin beskriver han som en väl fungerande enhet med endast enstaka inhyrda tjänster. 

— Att flytta den till en annan ort skulle inte spara några pengar, men det riskerar att slå sönder en väl fungerande enhet och förstöra tillgången till ortopedisk vård för alla länets invånare.

Även tillgången till öronkirurgi hotas.

– Öronkliniken är den enda i länet som utför kirurgi på mellan- och innerörat, de kunskaperna skulle försvinna från länet.

Ida Lindfors är barnsjuksköterska på Örnsköldsviks sjukhus. Hon är kritisk till planerna på att lägga ner neonatalavdelningen. Foto: Bo Wikman

Ida Lindfors är barnsjuksköterska på Örnsköldsviks sjukhus. Hon håller med i kritiken och lägger till:

– Sjukhusen har jättestor betydelse för att Sollefteå och Örnsköldsvik ska kunna vara attraktiva orter att bo på. Då behöver man väl fungerande akutsjukhus.

Hon känner stor oro över om besparingarna blir verklighet.

– Då blir det personalflykt och svårt att hålla ihop verksamheterna. Då går de inte ihop och då måste man lägga ner ännu mer och plötsligt står man utan sjukhus.

Enligt Ida Lindfors har barnavdelningen en väl fungerande verksamhet, helt utan stafetter på sköterskesidan. 

– På läkarsidan har vi återkommande stafetter som jobbar här regelbundet och kan verksamheten. De tar många jourer och i stället behöver vi inte ha så många fasta läkare.

Långa transporter

Att lägga ner neonatalvården skulle innebära att de minsta och mest vårdbehövande barnen tvingas åka i långa transporter till Sundsvall. 

– Just nu har vi väl fungerande transportteam, men om vi inte får behålla den kompetensen kommer vi behöva anlita transporter via Umeå, eftersom Sundsvall inte har någon sådan. Kostnaden för det hamnar på runt nio miljoner kronor om året.

Ida Lindfors pekar också på att barn som inte får plats i Sundsvall måste skickas till Umeå. Då kan det bli platsbrist även där, så att de måste skicka barn till södra Sverige.

— Det blir en väldigt negativ spiral, i stället för att varje sjukhus får behålla vården av barnen och arbeta tillsammans.

Det finns många avdelningar på Örnsköldsviks sjukhus. Foto: Bo Wikman

Både Rocksén och Lindfors efterlyser plattare organisationer.

– Jag tror att man måste sätta budgeten längre ut i organisationen. Cheferna har inte befogenhet för någonting, men ska ändå ha hand om all personal, säger Ida Lindfors och tillägger att man då får mer administration och toppstyrning.

Att beslutsfattare inte besöker sjukhuset på plats, väcker också kritik.

Måste mötas

– Det finns ingen lagledare i fotboll som försöker leda från ett konferensrum. Man måste finnas vid långsidan och styra och hjälpa. De måste ner och möta personalen på plats för att hitta lösningar. Annars kommer det inte att gå, säger Lars Rocksén.

Ida Lindfors skräms av att de som bestämmer saknar bakgrundsinformation för att ta besluten.

– Flera kollegor har pratat med politiker och de som tagit fram förslagen. När vi förklarar vår verksamhet har de inte förstått vad vi gör, eller hur det ser ut hos oss. Det känns väldigt oseriöst.

Ida Lindfors är kritisk till att de som tar besluten saknar bakgrundsinformation. Foto: Bo Wikman

Även inom näringslivet finns ett stort engagemang.

– Det är mycket viktigt för företag på orten att ha tillgång till samhällsfunktioner. Vi är beroende av dem för att kunna rekrytera kompetens utifrån i konkurrens med andra städer, säger Anna Edblad, vd för Industrigruppen i Örnsköldsvik.

Utbudet kontrolleras

Hon förklarar att de som är intresserade av Örnsköldsvik tittar på vilket utbud som finns och då är ett sjukhus med akutmottagning och BB intressant.

– Ur ett attraktionsperspektiv är det jätteviktigt. Sedan är det så klart också betydelsefullt för medarbetare som bor här, så att de ska vilja bo kvar och verka här, förklarar Anna Edblad.

Samtidigt påverkas samhället utanför regionens organisation i stor utsträckning av nedskärningar. Industrigruppen använder då de verktyg som finns.

– Vi kan i dialog med regionen beskriva hur viktiga samhällsfunktionerna är för att vi ska kunna rekrytera och skapa tillväxt.

BO WIKMAN

Läs tidningen Fokus Sollefteå Sjukhus av Höga Kustens Mediakollektiv eller ladda hem den här. Det går också bra att läsa den direkt:

Sollefteå24sid

Lämna ett svar