Starkt engagemang gav stort mediefokus på sjukhusfrågan

Debatten kring Sollefteå sjukhus med starka åsikter, stort engagemang hos ortsbefolkningen och den uppmärksamhet det medfört i medierna även på riksplanet, kan ha bidragit till att Sollefteå fortfarande har sitt sjukhus kvar.

— Det är alltför svårt att gömma undan en så omsvärmad fråga som sjukhusets framtid.

Lars Nord är professor vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet. Foto: Annacarin Aronsson, Mittuniversitetet

Lars Nord är professor vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet. Han gjorde, tillsammans med Gunnar Nygren och Sanna Volny, en studie, Medierna och lokalvalen, 2018. 

– Där var Sollefteå en av kommunerna vi studerade och vi kunde konstatera att det var väldigt stor uppmärksamhet kring Sollefteå, inte bara i traditionella medier utan även i lokala Facebookgrupper där det fördes en mycket intensiv debatt, framför allt i sjukhusfrågorna.

Anmärkningsvärt resultat

Valresultatet i Sollefteå, med Socialdemokraternas tillbakagång var anmärkningsvärt även i ett internationellt perspektiv.

– Sollefteå var verkligen inte i någon medieskugga. Här var det mycket mer debatt än i betydligt större kommuner i Stockholms kranskommuner, där det i princip inte skrevs något alls om lokala frågor, berättar Lars Nord.

Frågan om sjukhusets framtid berörde och engagerar väldigt många och ledde till en stor debatt med polariserade åsikter, vilket ledde till stor medieuppmärksamhet.

– Det är inte osannolikt att säga att medieuppmärksamheten satte en dagordning och att det bidrog till att det blev ett visst valresultat, konstaterar Lars Nord.

Ljusmanifestation från Sollefteå upp till sjukhuset 2017. 
Foto: Lillemor Bylund

Befolkningens engagemang med bland annat BB-ockupationen bidrog starkt och berättelser om att man fick föda barn i bilen eller vid vägrenen väckte uppmärksamhet. Sjukhusfrågorna tilldrog sig ett riksintresse och skildrades utförligt även i riksmedier. Det var ett typexempel på en lokal politisk händelse som får ett stort genomslag.

Är det tack vare debatten Sollefteå sjukhus finns kvar i dag?

– Det går inte att leda i bevis, men det blir svårare att fatta den här typen av nedläggningsbeslut när en fråga är väldigt exponerad och i offentlighetens ljus, som var fallet här. Sollefteå sjukhus finns kvar, med minskade verksamheter, och det är ett tecken på att regionen inte har tyckt sig kunna göra något alltför drastiskt, säger Lars Nord.

Samtidigt är det få journalister som bevakar Sollefteå. Enligt siffror från Institutet för mediestuder 2015, bor det 153 journalister i Sundsvall och endast sex i Sollefteå.

Färre journalister

Det är stor skillnad i koncentration räknat i procent av befolkningen: 0,16 i Sundsvall och 0,03 i Sollefteå.

Lars Nord tror inte att den geografiska närheten mellan regionens politiker och journalisterna haft någon större betydelse i bevakningen. 

Att Sundsvalls Tidning har sitt fokus på Sundsvallsregionen och Medelpad i allmänhet är väntat.

– Jag har lite svårt att se just den kopplingen eftersom det finns journalister verksamma i Sollefteå och det finns en tidning med lokalredaktion, vilket är ganska ovanligt i Norrlands inland.

Stockholmsperspektiv

Bilden är tydligare på riksplanet.

– De flesta journalister, jag tror det är närmare 50 procent, bor i Stockholmsområdet. I nyhetsprogram som Rapport och Aktuellt kan man ibland se att man tar exempel från närliggande område. Det är stort genomslag för storstadsområdena. Där kan jag lättare se den kopplingen med Stockholm gentemot resten av Sverige än Sundsvall kontra Sollefteå.

Lars Nord ser att sjukhusfrågan är en kamp mellan olika intressen.

– Det är en klassisk konflikt som pågått länge och som i grunden också präglar frågan om Sollefteå sjukhus framtid. Att de flesta Sundsvalls politiker brinner mindre för Sollefteå sjukhus än vad Ångermanlands politiker gör, tvivlar jag inte på. Men det innebär inte att de är tysta. Jag tycker att Ångermanland har starka förespråkare.

Medieskugga

Det finns en generell problematik i hur inlandskommuner bevakas.

– En stor del av landet ligger i medieskugga. Det är ett problem för Sverige i stort att det finns jättemånga inlandskommuner som inte längre har någon lokal redaktion. Det är i grunden ett demokratiskt problem, säger Lars Nord.

BO WIKMAN

Läs tidningen Fokus Sollefteå Sjukhus av Höga Kustens Mediakollektiv eller ladda hem den här. Det går också bra att läsa den direkt:

Sollefteå24sid

Lämna ett svar