Sollefteå sjukhus med i avhandling om aktivism

Konflikten kring nedläggningen av akutsjukvård och BB vid Sollefteå sjukhus har resulterat i en avhandling vid Umeå Universitet. Avhandlingen visar på hur systemfel påverkar glesbygden och att den missgynnas i omstruktureringen av sjukvården.

Desirée Enlund är kulturgeograf vid Umeå universitet och har studerat två fall av konflikter i samband med omstruktureringar av sjukvården i Jämtland och Västernorrland.

Desirée Enlund är kulturgeograf vid Umeå universitet Foto: Samuel Pettersson

– Aktivism är inte bara ett storstadsfenomen, som det ibland finns föreställningar om, det kan vara så att liknade företeelser betraktas olika. I städer betraktas sociala rörelser som aktivism, men byalag och byarörelser som finns på glesbygden ses inte som politiska rörelser på samma sätt, säger Desirée Enlund.

Resultaten visar hur en förändrad syn på välfärd försämrat möjligheterna att bedriva en jämlik vård i Sverige. 

Den ena konflikten hon studerat är nedläggningen av akutsjukvården och BB vid Sollefteå sjukhus. Det andra fallet är beslutet att stänga vårdcentralen i Offerdal på 1990-talet.

I Sollefteå resulterade neddragningarna i massiva protester från befolkningen och att en social rörelse växte fram. I Offerdal skedde en mer nedtonad slags protest: en kooperativ vårdcentral ägd av befolkningen, något som senare också öppnades i Sollefteå som ett resultat av protesterna. 

Desirée Enlund menar att båda fallen ska ses som politiska eller en form av aktivism.

– Fast de skiljer sig från vad vi vanligtvis ser som politisk aktivism, säger hon i ett pressmeddelande då avhandlingen presenterades i år.

– Min forskning lyfter upp dessa alternativa sätt att producera sjukvård, för att visa på att det är möjligt och faktiskt redan existerar. Dessa alternativ glöms ofta bort i diskussioner kring den eventuella nyttan och kostnaden med privat eller offentlig vård, säger Desirée Enlund.

Hon skriver att medborgarkooperativet i Sollefteå som gick i konkurs visar på hur svårt det är att starta ett icke-vinstdrivande sjukvårdsföretag i dag.

– Min förhoppning är att min forskning ska kunna bidra till en diskussion kring vilken typ av sjukvårdssystem vi vill ha, genom att visa på konsekvenserna av de senaste decenniernas nedskärningar och omstruktureringar av sjukvården.

BO WIKMAN

Läs tidningen Fokus Sollefteå Sjukhus av Höga Kustens Mediakollektiv eller ladda hem den här. Det går också bra att läsa den direkt:

Sollefteå24sid

Lämna ett svar