Sparkraven oroar men anställda tror på Sollefteå sjukhus

Det finns en stark tro på Sollefteå sjukhus framtid bland de anställda, trots tidigare nedskärningar och framtida sparkrav.

Utsikterna för vården anses goda och lojaliteten är stark.

– Ja, vi har ett bra sjukhus. I första skedet av pandemin, när vi hade LSSL, och kunde ta egna beslut, visade vi på snabbt och bra samarbete. Alla tre sjukhus behövs i länet.

Det säger Theodor Nygren, enhetschef vid barnavdelningen och -mottagningen.

Han får medhåll, bland annat av Mats Åström, narkosläkare och medicinskt ledningsansvarig för operation och intensivvården vid Sollefteå sjukhus.

– Jag tror att framtiden är väldigt god för sjukvården här. Med tanke på pandemins effekter och folkets insikter om att det kanske inte alltid är bra att bo tätt, tror jag att sjukvården återigen kommer att blomstra på landsbygden, säger Mats Åström.

Samarbete med andra sjukhus, gärna över regiongränserna, är svaren på hur ekonomin ska bli bättre.

Bromsa eller gasa

– Det finns två sätt att förbättra en dålig ekonomi: att skära i utgifterna eller öka inkomsterna. Vi har en möjlighet att öka inkomsterna och det har vi gjort i samarbetet med Jämtland och öronkirurgin. Jag tror inte att det finns någon verksamhet som är så inkomstbringande för regionen, säger Mats Åström.

Han anser att det är det är avgörande att man har en tydlig plan över vad man vill göra, att man måste ha en målbild.

– Sedan får man enas kring den tillsammans med professionen i centrum. Det ska vara människor med god insikt och kapabla att ta beslut. Vi måste hela tiden ha patienten i fokus. Det är det viktiga, poängterar Mats Åström.

Samla vården nära patienten

Hans vision är att man bygger på nära vårdkonceptet, som är en tanke att samla vården nära patienten. Just nu är primärvård, medicinklinik och akutmottagning med i det konceptet.

– Men jag tycker att man skulle ha tagit med psykiatrin, barnsjukvården och förstås även gynekologin. Det är stora vårdområden som borde ligga nära patienten, tillägger Mats Åström.

Mats Åström vill utöka verksamheten på operationsavdelningen och presentera en verksamhet som är så pass bra att det är lockande för personal att komma till Sollefteå.

– Vi har lokaler för allmänkirurgi, men vi har inga kirurger. Då får man ordna så att kirurger kommer hit och arbetar och tycker att det är så bra att de vill stanna och bo här.

Just nu odlas ett långsiktigt samarbete med öronkirurgin i Östersund.

Söker samarbeten

– Jag försöker också få samarbeten med andra enheter i Jämtland, men det kan också bli aktuellt med fler regioner i framtiden.

På sjukhuset råder en liten lättnad över att sparkraven inte blivit så som det presenterades.

– Vi har varit med om neddragningshot länge nu och blivit ganska vana. Jag tror att det var värre på de andra sjukhusen den här gången, framförallt i Ö-vik.

Åström vill gärna se en beslutsgång som kan skötas inom sjukhuset.

– Det bygger på att man får möjlighet att styra själva över vad man ska jobba med och lägga egna produktionsmål. Det kan man göra enklare på ett litet sjukhus där man kan samla nästan alla medarbetare i ett rum.

Jag tror att man kan samarbeta så över de norra regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Effektiviteten ligger bland annat i att man känner varandra och kan de starka sidorna. 

– Det blir också en större lojalitet för arbetsplatsen och det skapar ett bättre arbetsklimat, med lyckligare personal och i slutändan en bättre produkt för patienten.

Ett samarbete över hela norra regionen står på önskelistan. 

– Ett exempel på gott samarbete är det som sker inom ortopedin i Västernorrland, där olika typer av operativa ingrepp görs på de tre sjukhusen, man gör de ingrepp man är bäst på, på de respektive sjukhusen.

– Jag tror att man kan samarbeta så över de norra regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Man ska identifiera var man är duktig på vissa ingrepp och då ska man fortsätta med det, även om det är ett litet sjukhus.

Kostnaderna för sjukvården ligger inom personal och där finns det möjlighet att spara.

– Det som är viktigt är att nyrekrytera och behålla personal, så inte kostnaderna för hyrpersonal och vikarier blir astronomiska. Hyrpersonal är den stora kostnaden.

Mats Åström anser att vården ska vara så bra att människorna i området känner sig trygga och får hjälp. 

– Vi behöver ha en bra bassjukvård här. Vi ska jobba för alla människor i den norra regionen och göra det på ett sätt som alla känner sig nöjda med.

Man ska se till att primärvården fungerar innan man lägger ner slutenvården.

Ingrid Liljenberg flyttade från Stockholm för att göra sin AT-tjänstgöring i Sollefteå och trivdes så bra att hon stannade i 26 år. När hon slutade för tre år sedan var hon överläkare i kirurgi vid Sollefteå sjukhus.

Hon är kritisk till hur nedläggningen av den akuta kirurgin 2017 gick till och säger att konsekvensanalyserna bara var ett spel för galleriet.

– Det är väl en sak om man hade en väldigt väl fungerade primärvård. Det var ändå slutenvården som höll upp sjukvården. Man ska se till att primärvården fungerar innan man lägger ner slutenvården. I stället lade man ner den utan att ha primärvård. Det är obegripligt.

– Totalt sett var det så dåligt skött att det var rent kriminellt hur man hanterade frågan och hur man hanterade sjukvården för folk i området. 

När akutkirurgin lades ner fanns inget annat val än att flytta.

Jobbar i Norrtälje

Nu arbetar Ingrid Liljenberg i Norrtälje, inom Norrtäljemodellen som ska vara mer gränsöverskridande.

– Sett ur mitt perspektiv har jag inte riktigt sett det, med kombinationen kommun och landsting. Jag tycker inte att det är någon skillnad jämfört med när sjukhuset i Sollefteå var mer autonomt och hade sjukhusdirektör.

Hon tror inte att länskliniker är någon bra modell. 

– Det är svårt att hålla ihop och det ställer väldigt stora krav på ledningen och det är väldigt få ledningar som klarar det.

Ingrid Liljenberg tror att det skulle bli bättre med decentralisering av besluten och ökat självstyre på sjukhuset för att slippa krångel.

– Jag tror på de lokala krafterna. Man är engagerad i sitt och värnar om sitt. Vanlig sjukvård ska vara lättillgänglig.

Theodor Nygren vid Barn- och ungdomsavdelningen på Sollefteå sjukhus, arbetar på en avdelning som i senaste sparförslaget skulle läggas ner. Det är en liten avdelning med två vårdplatser och fyra sköterskor som sköter ruljangsen.

Vi har visat att man inte sparar något på att lägga ner de två platserna.

– Den kostar inte mycket och lokalerna är billiga. Det finns ett bra samarbete mellan mottagning och avdelning. Därför är man oberoende av vikarier på sköterskesidan, berättar han.

De stafettläkare som används återkommer gärna, vilket ger kontinuitet.

– Vi har visat att man inte sparar något på att lägga ner de två platserna och hoppas att man inser det, säger han och pekar på att det blir dyrare om man ska börja frakta runt över hundra barn i länet.

För de 130 patienter man har per år är avdelningen ovärderlig.

– Just att man har närheten till syskon och föräldrar. Det blir stor påverkan för hela familjen om de måste åka till Sundsvall.

Sparförslaget är detsamma som i ett förslag som kom för fem år sedan.

– Redan då tyckte vi att siffrorna inte stämde. Man hade räknat galet och när jag tog fram rätt siffror visade det sig att det inte skulle bli någon besparing att tala om.

Hur känns det att ofta bli föremål för sparförslag?

– Jag har jobbat på sjukhuset sedan 1999 och redan då fanns det sparkrav. Så man blir lite luttrad, tyvärr. Det är bara att visa att vi är ett bra sjukhus som når fantastiska resultat med små medel.

Theodor Nygren berättar att många läkare vill komma till Sollefteå och jobba eftersom man tycker att det är så mycket enklare. Vill man få hjälp från en läkare på en annan klinik så kan de få hjälp samma dag. Det finns en framtidstro, trots sparförslag.

BO WIKMAN

*LSSL är en förkortning av lokal särskild sjukvårdsledning. Den ger utökade befogenheter att fatta lokala beslut.

Läs tidningen Fokus Sollefteå Sjukhus av Höga Kustens Mediakollektiv eller ladda hem den här. Det går också bra att läsa den direkt:

Sollefteå24sid

Lämna ett svar