Livsviktigt att vara aktiv hela livet

För egen del har jag för det mesta varit aktiv. Efter basketspelande blev det uppehåll för studier men i begynnande medelålder tog jag upp löpning och senare triathlon. På frågan när man ska sluta vara aktiv är svaret enkelt: Aldrig.

Basket är fantastiskt kul!

Att träna på äldre dagar leder till förbättrad hälsa, längre livslängd och minskad risk för en lång rad dödliga sjukdomar. Om man kan få fler äldre att röra sig mer kommer samhället slippa enorma kostnader. Det finns många studier kring det.

En längre artikel om hälsofördelarna finns bland annat på Gymnastik- och Idrottshögskolans hemsida.

Professor Carl-Johan Boraxbekk från Umeå universitet har varit med och arbetat fram rekommendationer gällande fysisk aktivitet och åldrande.

Umeåforskaren, professor, Carl-Johan Boraxbekk, har som enda svensk varit med i en internationell expertgrupp som ska ge rekommendationer till världens regeringar. Råden ges för att anpassa samhället och möjliggöra fysisk aktivitet för den växande åldrande befolkningen.

— Det är inte så ofta som man försöker att inkludera så många olika perspektiv i dessa frågor, säger han.

Gruppen ger sju rekommendationer:

Äldre bör vara fysiskt aktiva under hela livet.

Det är viktigt att kommuner, intressegrupper, myndigheter, forskningsinstitut och andra aktörer gemensamt anstränger sig för att främja livslång fysisk aktivitet så att de äldre behåller sin fysiska funktion och hälsa så länge som möjligt.

Små mängder motion kan göra skillnad för äldre.

Även små mängder motion (mindre än de ofta nämnda 150 minuter i veckan vid låg intensitet) har effekt. När träningen väl har inletts kan volymen och intensiteten ofta ökas, vilket ger ytterligare fördelaktiga effekter på hälsa och funktionalitet. Det är viktigt att man, till exempel i kommunerna, utvecklar aktiviteter utifrån denna kunskap.

Fysisk aktivitet ska anpassas till individens fysiska behov.

Aktörerna måste rikta sig mot, och anpassa den fysiska aktiviteten till, individens behov. Hos fysiskt sköra äldre i hög ålder betyder träningstypen mindre än hos yngre. Både uthållighetsträning och styrketräning är effektivt.

Fysisk aktivitet bör organiseras för att främja deltagarnas motivation.

De fysiska aktiviteterna måste vara riktade och anpassade till individens önskemål och motivation. Nya rapporter visar att många äldre vill vara mer fysiskt aktiva. Att stärka äldres tro på sina egna förmågor och mentala välbefinnande är avgörande.

Olika förutsättningar hos äldre kan vara hinder för fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet måste vara riktad och anpassad till individens bakgrund. De fysiska aktiviteter som erbjuds måste ta hänsyn till ojämlikheter som kan utgöra hinder för deltagande.

Samhället bör utformas för att ge bättre tillgänglighet till fysisk aktivitet för äldre.

Att anpassa städer, bostadsområden och bostäder har en särskild potential för att stödja fysisk aktivitet, även hos de äldsta och äldre med dålig hälsa.

Fysisk aktivitet är kul tillsammans!

När människor är fysiskt aktiva tillsammans engagerar de sig, skapar en gruppkänsla och har roligt.

Att komma ut i naturen är alltid en skön upplevelse.

Lämna ett svar